ប៊ែលធី ទេសចរណ៏ ចូលជាសមាជិក CATA
Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer
 

២-ប៊ែលធី ទេសចរណ៏ បានចូលជាសមាជិក CATA

នៅឆ្នាំ ២០១១ តាមអជ្ញាបណ្ណលេខ ៣៧៤/១១ ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់សិស្សថ្នាក់ ទី១២ សាលា ប៊ែលធី អន្តរជាតិ ទៅកាន់ ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុក
ដំណើរកម្សាន្តមហាគ្រួសារ Alliance Pharma Canbodge ទៅខេត្តព្រះសីហនុ
ប៊ែលធី ទេសចរណ៍ រៀបចំដំណើរកម្សាន្ត សម្រាប់បុគ្គលិក ទៅកាន់កោះឋានសួគ៌ ខេត្តព្រះសីហនុ


Flag Counter


យើងមាន ភ្ញៀវ 18 នាក់
កំពុងបើកមើល

ចំនួនអ្នកមើល 361939

ព័ត៌មានលំអិតសូមចុចមើលសៀវភៅព័ត៌មានខាងក្រោម