ដំណើរ​កម្សាន្ត​របស់​ក្រុម​ការ​ងារ​ការិ​យា​ល័យ​ទំនាក់​ទំនង​អតិ​ថិ​ជន​ នៃ​វិទ្យា​ស្ថាន​ ប៊ែល​ធី​ អន្តរ​ជាតិ​ ទៅ​កាន់​ខេត្ត​សៀម​រាប​
Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer
 

ដំណើរ​កម្សាន្ត​របស់​ក្រុម​ការ​ងារ​ការិ​យា​ល័យ​ទំនាក់​ទំនង​អតិ​ថិ​ជន

នៃ​វិទ្យា​ស្ថាន​ ប៊ែល​ធី​ អន្តរ​ជាតិ​ ទៅ​កាន់​ខេត្ត​សៀម​រាប​

កាលពីថ្ងៃទី៨ ដល់ថ្ងៃទី៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២ ក្រុមការងាររបស់ក្រុម​ហ៊ុន​ ប៊ែល​ធី​ ទេស​ចរណ៍​ បាន​ដឹក​នាំ​ក្រុម​ការ​ងារ​ការិ​យាល័យ​ទំនាក់​ទំនង​អតិថិជន (Receptionist) របស់ ​វិទ្យា​ស្ថាន​ ប៊ែល​ធី​ អន្តរ​ជាតិ​ ចំនួន​​​៥៥នាក់ (១១សាខា) ទៅកាន់ទឹកដីដ៏បរវរនៃខេត្តសៀមរាបរយៈ​ពេល​២​ថៃ្ង​១​យប់​។​ ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​កម្សាន្ត​នេះ​បាន​ចូល​ទៅ​ទស្សនា នូវតំបន់រមណីយដ្ឋានវប្បធម៌​ ប្រវត្តិសាស្រ្ត និង​ធម្ម​ជាតិ​មួយ​ចំនួន​ដូច​ជា​៖ រម​ណីយ​ដ្ឋាន​ភូមិ​វប្ប​ធម៌​កម្ពុជា រម​ណីយ​ដ្ឋាន​ប្រវត្តិ​សាស្រ្ត​ ធម្ម​ជាតិ​ភ្នំ​គូ​លែន​ និង​រម​ណីយ​ដ្ឋាន​វប្ប​ធម៌​ប្រវត្តិ​សា​ស្រ្ត​ប្រាសាទ​អង្គ​រ​វត្ត​។​
ដំណើរ​កម្សាន្ត​នេះ​ បាន​វិល​ត្រឡប់​មក​កាន់​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​វិញ​ប្រកប​ដោយ​សុវត្តិ​ភាព​ និង​ភាព​សប្បាយ​រី​ក​រាយ​ដែល​មិន​ អាច​បំភេ្លច​បាន​។​